Gratis busker og trær for å plante langs bekker og elver


Publisert: 28.05.2022

Vannområdene Aulivassdraget og Horten-Larvik har fått statlige midler til å stimulere beplanting av busker og trær langs elver og bekker. Ideen er å tilby gratis busker og treplanter til grunneiere som ønsker å plante langs bekker og elver som mangler vegetasjon.

Bønder vil i tillegg kunne søke om SMIL-midler til selve arbeidet med beplanting, da dette kan betraktes som et erosjonssikringstiltak.

Vannområdekoordinator Miguel A. Segarra Valls sier at dette er et tilbud for alle kommunene i vannområdet (Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik). – Vi kan betrakte dette som et tilbud for hele kommunen, og ikke bare for arealene i Aulivassdraget og Horten-Larvik.

Det er vannområdekoordinator Miguel A. Segarra Valls som er kontaktperson for ordningen og som ordner med bestilling av planter i samråd med interesserte grunneiere. Han kan kontaktes på mobil 942 41 180. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du synes dette høres interessant ut.

Hvorfor er det så viktig med busker og trær mellom åker og vassdrag?

  • Bedre infiltrasjon gjør at bakken blir tørrere: kantsonene blir mer stabile, reduserer faren for utrasing og hindrer jordtap.
  • Trerøtter armerer elvekantene og beskytter mot erosjon.
  • Flomvannet renner langsommere: mindre gravende kraft.
  • Gir levested for nyttige insekt (pollinatorer) og beskytter mot vindskader.
  • Fanger opp næringsstoffer og plantevernmidler som ikke bør havne i vassdraget.
  • Bra for livet på land og i vann.

Bekymret for skygge?

Velg busker og treslag som ikke blir alt for høye og innfør rutiner med skjøtsel for å begrense høyden.

Tønsberg kommune har laget en oversikt over noen eksempler på arter som vil trives langs din bekk. Du kan også foreslå andre treslag, men det er viktig at de har norsk opphav.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag