Grass er en av verdens viktigste matressurser


07.03.18.  Gress kan ikke spises av mennesker, men er likevel verdens viktigste kilde til mat.  – Å bruke drøvtyggere til å foredle gress til menneskemat er god og nødvendig ressursutnyttelse, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein. Verden får stadig flere innbyggere, samtidig som klimaendringer og nedbygging av matjord setter store arealer under press.  – I en framtid hvor matforsyningen
er under press er det opplagt at mat produsert på ressurser vi mennesker selv ikke kan spise er en smart løsning, sier Hedstein.  Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag