Gøy å bli kjent!


Publisert: 09.02.2020

7.- 8. februar møttes ca 50 tillitsvalgte samt gjester og ansatte i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag til inspirasjonskurs på Bø Hotell.

Kurset startet fredag ettermiddag, organisasjonssjef Jan Thorsen ønsket vestfoldingene velkommen til Telemark. Presentasjonsrunden etterpå viste at her hadde vi samlet en svært mangfoldig gjeng. Organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed ønsket også velkommen og forsikret om at dette blir to fine dager.

Organisasjonssjef i Telemark Bondelag, Jan Thorsen
Organisasjonssjef i Telemark Bondelag, Jan Thorsen

Vestfold + Telemark = sant
Første innlegg stod ny fylkesordfører for Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen for. Han er melkebonde i Skien og kjenner næringa svært godt. Han startet med å fortelle historien om Vestfold og Telemark med henvisning til de gamle fylkesvåpnene, «de kongetro som møter oppvilgerne!» Tida vi lever i nå har vist at dette har endret seg en god del sa Riis-Johansen. – Prosessen fram til nytt fylke har vært veldig god, i motsetning til andre fylker har tonen vært god hele veien. Vi har et felles mål om et godt fungerende nytt fylke, sa han.

Riis-Johansen presiserte at kontaktpunkter med landbruket er viktig for fylkeskommunen og startet med å fremheve landbruksutdanning. – Det er et klart mål for partiene som styrer nå at begge naturbruksskolene i det nye fylket, Melsom og Søve skal utvikles videre, sa han og mente at det må tenkes kreativt. Begge steder må brukes til mer enn utdanning, eksempelvis biogass på Søve. Potensiale er stort. Fotosynteseskolene skal utvikles!

Riis-Johansen tok også opp jordvern. Han ønsker en null-visjon, ikke bare som en plan i skuffen, men som etterfølges i handling. – Vi skal være kompromissløse på jordvern, flere kommuner må bestå IKEA-testen og klare å si nei, sa han.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen

Neste tema dvelte Riis-Johansen mer ved. – Verden står ovenfor mange store utfordringer og klima er vår tids store sak, sa han. Alle må steppe opp, men det har vist seg sa han at fylkene i snitt har større ambisjonsnivå i klimapolitikken enn de som styrer hele landet.  Vestfold og Telemark har ambisjoner om 60 % kutt i klimagassutslipp innen 2030 og industrien må ta mest, sa Riis-Johansen. Jordbruket utgjør en liten del når man sammenligner med industrien, men tiltak må gjøres i alle sektorer, sa han.
– Vårt prosjekt nå er verdiskaping gjennom grønn omstilling. Vi trenger nye klimanøytrale arbeidsplasser, sa han. Bondelaget og fylkeskommunen har samme mål. Hatten av for bondelaget, de viser seg som fremtidsrettet og ansvarlig organisasjon sa Riis-Johansen som ønsket dialog med bondelaget. – Landbruket er en del av løsningen og sammen kan vi nå målene avsluttet han.

Spørsmålene fra salen etterpå handlet om mer penger til naturbruksskolene og at landbruket må få godkjent alle tiltak som bidrar positivt i klimaregnskapet.

Smalltalk er veien
Neste post på programmet var et minikurs i smalltalk ledet av Elin Røed. Etter å ha erfart at mange tillitsvalgte synes at det å starte en dialog med politikerne kan være vanskelig, satte hun seg inn i emnet. Resultatet er et nyttig kurs som setter i gang en tankeprosess uansett utgangspunkt.

-Vi har et budskap vi skal selge, så hvordan få folk til å høre på vår stemme, spurte hun. Røed forklarte smalltalk som lett kommunikasjon; banalt og overfladisk (vær og vind, mat og familie). Det er et «verbalt lim» mellom mennesker. De samme frasene hver dag som bekrefter relasjonene mellom mennesker. Når vi sier «fint vær i dag, du skal handle du og» betyr det at vi kjenner hverandre litt mer enn bare et «hei». Våg å være banal oppfordret hun, – vi ønsker å bli oppfattet som kloke, men det er ikke nødvendig. Tomsnakk er ikke bortkasta!

Organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed
Organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed

Så hvorfor skal vi gjøre dette? Røed forklarte videre at det handler om å skape tillit. Den andre personen vil oppleve deg som et troverdig menneske og vil huske deg. Avslutt med å takke for praten og si for eksempel: «Dette må vi diskutere videre, sender deg en mail eller ringer deg».

-Frykt for å bli avvist er naturlig, men ikke la det styre deg. I steinalderen var det en krise, men det er ikke så farlig nå, du blir ikke spist.

Røed forklarte videre at kroppsspråk er viktig. – Det beste du kan gjøre er å smile, holde øyekontakt og vise at du er interessert, sa hun. Kunsten er å lytte og still spørsmål som gir mer enn ja og nei svar. Hun presiserte at noen emner bør unngås; død, sykdom, skilsmisser, politikk, region, klaging, syting og ikke snakk stygt om andre.

Small talk er et middel til tillit og ikke selve målet avsluttet Røed.

Fredagen ble avslutta med en hyggelig middag ledet av toastmaster Thorleif Müller. Han gledet forsamlingen med vitser og anna sprell. Den sosiale biten er svært viktig på en slik samling og flere benyttet muligheten til å bli bedre kjent på tvers av fylkeslag. Etter en mer eller mindre kort natt, startet programmet kl ni lørdag morgen.

Første del av programmet på lørdag ble ledet av Marte Gustad Iversen fra Norges Bondelag. Hun presiserte at de over 500 lokallaga har stor gjennomslagskraft. – Vi blir lyttet til, sa hun. Iversen fortalte at bondelaget nå holder ideverksted i alle fylkeslag, målet er å få høre hva lokallaga mener skal til for å at det fortsatt er attraktivt å være med, hva må vi fortsette med og hva vi kan slutte med. Forsamlingen ble delt i grupper som jobbet med spørsmål om hva som blir viktigst for lokallaga fremover.

 

 

I pausen som fulgte ble det satt stor pris på vaflene og med fylte mager kunne neste del av programmet begynne. De tillitsvalgte ble da delt inn i to grupper, der den ene hørte og diskuterte politisk arbeid i bondelaget ledet av Jan Thorsen og den andre gruppa fikk opplæring som nye tillitsvalgte av Elin Røed.

Siste post på programmet var informasjon fra fylkeslaget, før vi igjen fikk nyte den gode maten på Bø Hotell.

Vi håper samlingen bidro til mer kunnskap, inspirasjon og at det beredte grunnen til et videre godt samarbeid mellom Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag