Godt oppsummert av stortingspolitiker!


01.10.15 Dette sier fylkesleder Thorleif Müller etter å ha lest Line Henriette Hjemdal sitt innlegg i Nationen denne uka. Hun er landbrukspolitisk talsmann for KrF og var før valget på besøk hos grøntprodusenter i Vestfold. Hun sier: “Jeg sitter igjen med tre inntrykk; skaperkraft, politikk for trygghet og forutsetninger for vekst” og “Jeg må først og fremst beundre”. Müller var også til stede på arrangementet på Smidsrød
gård og han er imponert over at Hjemdal så tydelig oppfattet signalene fra næringa. Hun gjengir oppgavene for politikerne: tollvern, jordvern, grøfting og kunnskap


Skrev innlegg etter Vestfold-besøk  

Line Henriette Hjemdal deltok da bønder, næringsmiddelindustrien og politikere samlet seg på Smidsrød Gård for å diskutere rammebetingelsene for grønnsaksproduksjon.  Åsmund Bjærtnes i Bjærtnes og Hoel AS var vertskap på møtet som ble arrangert av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).  Han og Bjørge Madsen fra Skjærgården Gartneri hadde plukket ut fire hovedtemaer de mener det er viktige å
satse på for å utvikle verdiskapingen i jordbruket: Tollvern, jordvern, grøfting (drenering av dyrket mark) og kunnskap.

 

Stortingsrepresentant Hjemdal oppfattet det tydelige budskapet og utdypet dette i innlegget som kunne leses i Nationen på mandag. Hun skriver bl.a:

 

“Grøntnæringa ber om ro rundt tollvernet. Det er ikke så mye forlangt for det finnes ikke politisk grunnlag nasjonalt for å velte denne pilaren. Så blir vi stadig minnet om at geopolitikken endrer seg og norsk landbrukspolitikk er en del av denne. Som næringspolitikere er vi forpliktet til å opprettholde nær likeverdige vilkår for norsk jordbruksproduksjon om internasjonale forhold skulle kreve store tilpasninger. Det bør gi trygghet for
norsk produksjon av frukt og grønt.

 

 

Nationen 28.09.15 Hjemdal - Grønn skaperkraft

Flaksimile fra Nationen 28.09.15


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag