Godt oppmøte på temamøte i Botne og Hillestad Bondelag


21.03.15 Bøndene i Botne og Hillestad forberedte seg forrige uke til årets våronn. Omtrent 20 deltok på temamøte om jordprøver, gjødsling og gjødselplan. Det ble også tid til prat og mat. -Det var god pizza og interessante tema, ble det sagt.


Botne og Hillestad 170315 3

Christine Haaheim fra Minorga Vekst AS fortalte om en ny mineralgjødsel. Denne er spesielt egnet til planteprodusenter uten tilgang på husdyrgjødsel, for å få organisk materiale tilbake til jorda.

 

 

Rolf Hillestad informerte og reklamerte om Jordplan. De har en nettbasert løsing for registrering og dokumentering av det som skal skje og skjer på det enkelte skifte.

 

Du kan lese mer om Jordplan her

 

Botne og Hillestad 170315 2

 

Botne og Hillestad 170315 pizza

 

Botne og Hillestad 170315 4

 

Botne og Hillestad 170315 5


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag