Godt oppmøte på Bøndenes Hus i Tjølling


09.03.17 Mandag var det medlemsmøte i Tjølling Bondelag. Dette var et fellesmøte med Tjølling Regnskap SA som avholdt sitt årsmøte. I tillegg til årsmøtesaker for Regnskapslaget, var temaet kyststi i kommunen. Dette engasjerer grunneiere. Hele 33 fremmøtte må sies å være bra i en hektisk møtetid.


Tjølling 060317 Forsamling

 

Årsmøte i Tjølling Regnskap SA 

Regnskapslaget kunne melde om et år med bra oppdragsmengde og solid økonomi. Kontoret fører 135 landbruksregnskap og 108 annen næringsvirksomhet. Daglig leder er Kristen Ludvigsen. Styret har i 2016 bestått av leder Trond M. Skisaker, Halvor Skaara og Hans Kristian Berge (representant fra Tjølling Bondelag). Styremedlem Halvor Skaara var på valg, og årsmøtet valgte Vegard Bøe Larsen som nytt medlem.

 

Tjølling 060317 Avtakking Halvor Skara

Styreleder Trond M. Skisaker (venstre) takke avtroppende styremedlem Halvor Skaara.

 

Kyststi fra Larvik til Sandefjord 

Etter årsmøtet hadde Tjølling Bondelag en avdeling hvor tema var kyststi. Kommunestyret i Larvik har gitt arbeidet med å fullføre en kyststi fra Larvik sentrum til kommunegrensen mot Sandefjord på Hem høy prioritet. Ragnar Kløverød fra Larvik kommune presenterte arbeidet som pågår, traseforslag og kom med et revidert forslag til grunneieravtale. Det ble deretter meningsutveksling og kommentarer fra en svært engasjert forsamling.
Det ble konkludert med at laget bør nedsettes en komite som ser nærmere på utkastet til grunneieravtale.

 

Møtet ble avrundet med tradisjonell bevertning og livlig prat rundt bordene. Hele 33 fremmøtte må sies å være bra i en hektisk møtetid.

 

Tjølling 060317 Fullt hus pause

Godt oppmøte

Tjølling 060317 Ragnar Kløverød fra Larvik Kommune

Ragnar Kløverød fra Larvik Kommune snakket om kyststien

 

Takk til leder i Tjølling Bondelag, Ole B Arvesen, for tekst og bilder


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag