Godt oppmøte på årsmøtet i Botne og Hillestad Bondelag


26.10.18 På tirsdag avholdt Botne og Hillestad Bondelag sitt årsmøte på tradisjonelt vis på Klubbhuset på Gullhaug. I tillegg til årsmøtesaker var det Arne Martin Malerød som holdt innlegg fra fylkesstyret. Leder Jan Egil Sølvernes ble gjenvalgt. Det var godt engasjement blant de over 20 som hadde møtt fram. Mange satte pris på den gode pausen med tid til prat.


Fra årsmøtesakene 

Under årsmelding og arbeidsplan ble det tatt opp hvordan man bør planlegge og arrangere Åpen Gård. Botne og Hillestad gjennomfører Åpen Gård hvert år – på stadig nye gårder i kommunen. Det ble valgt en egen arbeidsgruppe til Åpen Gård.

Miljøtiltak i forbindelse med Hillestadvannet ble også diskutert. Leder Jan Egil Sølvernes representerer lokallaget i prosjektgruppa for Eikernvassdraget og han oppfordret alle som har meninger og engasjement for dette om å ta kontakt.

 

ÅM BHBL Pause med pizza, brus og kaffe

Her er det pause med servering av pizza.

 

ÅM BHBL Tellekorpset i aksjon

Valg! Her er tellekorpset i aksjon. Fra venstre: Stian Bore, Øivind Gundersen og Ola Zimmermann

ÅM BHBL Nytt styre

Det nye lokallagsstyret. Fra venstre: Anders Kvan Rygh, Jan Egil Sølvernes (leder), Christel Haugerud, Tom Rune Gravningen, Camilla Røed, Per Morten Øyum (1. vara) og Åsmund Hagen.

 

ÅM BHBL Unge jenter og voksne menn

På årsmøtet i Botne og Hillestad var det både unge damer (Christel Haugerud og Camilla Røed) og voksne menn (Hans Anders Rygh, Alf Harlem og Christoffer Næss)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag