Fylkestinget med godt klimavedtak!


Publisert: 11.05.2020

Vestfold og Telemark fylkesting har i sitt møte den 5. mai vedtatt en omfattende høringsuttalelse til Klimakur 2030. Nedenfor følger hva som ble vedtatt om klima og landbruk. Teksten i vedtaket fra fylkestinget taler for seg.

Vestfold og Telemark fylkeskommune ber om at tiltak innenfor landbrukssektoren baseres på den inngåtte klimaavtalen med regjeringen i 2019.

Fylkeskommunen viser til landbrukets eget arbeid «landbrukets klimaplan», som synliggjør strategi for kutt av klimagasser og økt matproduksjon. Det er viktig for Vestfold og Telemark fylke at norsk landbruk og matproduksjon ikke framstilles som en sentrale driver til norske klimagassutslipp. Økt produksjon av fornybar energi, biogass og binding av karbon i jord, vil trekke karbon ut av nøytrale kretsløp og gi et karbonnegativt bidrag fra landbruket til Norges klimaregnskap.

Økt forbruk av fisk og sjømat framfor rødt kjøtt er bra for klima på et internasjonalt nivå. Men norsk matproduksjon basert på naturlige forutsetninger i Norge, med bruk av beite i utmark og med mindre importert fôr i kjøttproduksjon og økt grøntproduksjon, er bra for klima, bra for global arealbruk og bra for selvforsyningsgraden i Norge.

I tillegg ber Vestfold og Telemark fylkeskommune om at Stortingets vedtatte mål for norsk landbruk ligger til grunn.

Utmarksbeite i Arabygdi i Vinje


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag