Godt frammøte på grisekafè


Publisert: 18.10.2021

Hans Harald ønsket velkommen til årets andre grisekafé i 2021 på Stange Gjestegård. Denne gangen litt mer folksomt enn sist; vi kunne telle 46 medlemmer og støttespillere i lokalet.

Frislippet etter pandemien gjorde det ekstra hyggelig å møtes igjen, selv om Gustav Grøholt holdt sitt innlegg oppe fra veggen som den syvende far i huset (uten sammenligning for øvrig!). Derfra kunne han fortelle at seminstatistikken for 2021 viser en ganske stor nedgang hittil i år – 3,7 %. Det er forventet et overskudd på 2200 tonn dersom vi får et normalsalg som i 2019. Når vi ser på økonomien for den enkelte, ser den god ut om dagen. Arbeidsvederlaget er høyere enn i 2015 hvis prognosen slår til.

 

Gustav Grøholt
Gustav Grøholt

Sondre S. Naadland fra Animalia tok for seg temaet USR og dyrevelferdsprogrammet.

Opprinnelsen til problematikken er som kjent mediesakene fra Rogaland i 2017. Oppdraget kom fra styret i Animalia og representanter for hele næringen, og ble vedtatt i januar i år.

Sondre S. Naadland
Sondre S. Naadland

Etter maten fortalte Anne- Helene Sommerstad om hvordan det er å drive med utegris i Andebu. De tok over drifta i 2014, og forsøkte seg med utegris som et prøveprosjekt sommeren 2018.

Viktig driftsmessig er for å nevne noe; veksling på utearealer, puljevis grising, og ikke for stort areal i hyttene (da blir det søl). De avvennes på 7 uker, utslakting skjer ved 24 ukers alder. Utfordringer er blant annet å holde vannet frostfritt og hindre ihelligging. Gjerding er et kapittel for seg – men de bør være i tryne-høyde, altså ganske lave.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag