Godt besøkte “treff for bonden etter en tøff sesong”!


Publisert: 24.10.2023

Årets vekstsesong har for mange vært krevende, men også tøff. Mange har opplevd året som belastende, både økonomisk og psykisk. Med det som bakgrunn tok Felleskjøpet Agri prisverdig initiativ til en møteserie på Østlandet hvor fag skulle kombineres med det å være sammen som kjente og som kollegaer. Møtene har blitt gjennomført nå i oktober måned.

I Vestfold og Telemark ble første møtet holdt den 9. oktober på Felleskjøpets avdeling på BarkåkerDet var godt oppmøte, rundt 50 stykker som deltok. -Dette har vært et dritår, var Hans Jørgen Olsen Røren, fylkesleder i Vestfold Bondelag, ærlig på da han ønsket velkommen. Folk var derimot godt fornøyde med at de fikk komme sammen, snakke med hverandre og få god informasjon om hva de bør gjøre nå.

Mona Skjæggestad, fra Statsforvalterens landbruksavdeling, var kanskje den som fikk mest spørsmål etter sitt innlegg om produksjonssviktordningen.

Møtet i Telemark ble holdt på avdelingen til Felleskjøpet i Bø den 19 oktober. Her møtte det om lag 20 bønder.

På begge disse møtene ble det servert varme pølser fra Gilde, selvsagt med tilbehør som bør følge med pølser. I tillegg ble det servert produkter fra Tine, samt kaffe og mineralvann. Så tusen takk til både Nortura og Tine for serveringa på disse møtene!

De som stilte opp så ut til å trives, – inntak av pølser og smågodt ble avløst av god prat bønder i mellom før og etter timen med rådgiving. Det stilte rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving HMS og Østafjells, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Felleskjøpet og Tine, som hadde hver sine innlegg.

Litt mer fra møtet i Bø;

Fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells stilte Svein Ånestad. Han oppsummerte erfaringer fra årets vekstsesong, og hvordan erfaringene kan brukes i året som kommer. Ånestad har lang erfaring fra faget, og det var flere som fikk med seg nyttige råd og tips for neste års vekstsesong!

Mona Skjæggestad og Ingunn Haldorsen Sømme fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark hadde ordningen “Tilskudd ved produksjonssvikt” som tema. De frammøtte fikk en god innføring, og Skjæggestad presiserte at det holder ikke å bare melde inn skade, – det må søkes. Søknadsfristen er 31. 10. og den er absolutt! Skjæggestad oppfordret og sterkt de fremmøtte som planlegger å søke å gjøre det i god tid. Ikke vent helt inn på fristen, – da vil det være mange som søker og det kan påvirke de tekniske funksjonene til selve systemet.

Felleskjøpet Agri stilte med Olav Jarle Røsholt som orienterte om årets leveranser av korn. Han bekreftet inntrykket mange har; en krevende sesong som dessverre har resultert i en del korn med dårlig kvalitet. Røsholt var og innom såkornsituasjonen for 2024, og hans råd er å bestille såkorn tidlig. Ta kontakt med Felleskjøpet hvis det er spørsmål.

Fra Tine stilte rådgiver Vigdis Groven Opsund. Hennes fokus var innefôringssesongen 23/24 og optimal bruk av grovfôr, samt rett bruk av kraftfôr. En sesong som startet med krisemøter om tørke, ble etter hvert ganske våt. I Telemark ble det likevel greie mengder med grovfôr med rimelig bra næringsinnhold, sa Opsund i sitt innlegg. Hun la videre vekt viktigheten av å få god oversikt ved å registrere avling, ta fôrprøver og veie rundballer. Hun var og innom ulike strategier for å spare grovfôr. Og ikke minst, – og det er viktig for alle uansett produksjon; ring en venn og bruk rådgiverne!

Det er og grunn til å rette en honnør til de ansatte på Felleskjøpets avdeling både i Bø og på Barkåker, – de bidro til veldig hyggelig stemning ved servering av både mat og drikke, – og god service!

God stemning på møtet i Bø!
God stemning på møtet i Bø!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag