Godt besøkt tørkemøte i Telemark


Publisert: 06.07.2023

Tirsdag 4. juli inviterte Telemark Bondelag i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) og Felleskjøpet Agri til møte i Bø om tørkesituasjonen og konsekvensene av den. Interessen for temaet var stort med i underkant av 60 fremmøtte. Leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland ønsket velkommen og sa litt om bakgrunnen for møtet.

 

Først ut av innlederne var Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Landbruksdirektør Olav Sandlund innledet kort før han slapp til Everdien van Weeghel som innledet om ordningen Tilskudd ved produksjonssvikt. Hun understreket blant annet avlingsskade må meldes så tidlig som mulig. Hun la videre vekt på at avlingsskade må dokumenteres. Det holder imidlertid ikke å bare melde inn avlingsskade/produksjonssvikt, det MÅ og sendes inn egen separat søknad via Altinn innen 31. oktober. Det er viktig å være klar over! Er du i tvil ved registering og innmelding av avlingsskade, så kontakt ditt lokale landbrukskontor.

Det var flere som hadde kommentarer til innledningen fra statsforvalteren og felles for flere var at satsene i ordningen må økes. Det ble blant annet pekt på at det er et stort gap mellom satsen for korn og hva som er målpris på korn. Det ble svart at dette er noe som faglaga i jordbruket jobber med, men at det er helt usikkert om det kommer til å skje en justering av satsene for inneværende vekstsesong. Det er imidlertid nedfelt i årets jordbruksavtale at satsene i ordningen Tilskudd ved produksjonssvikt skal justeres i 2024. Da skal satsene beregnes med grunnlag i 2022 priser.

Her kan du laste ned presentasjonen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Mari Hage Landsverk orienterer om riktig bruk av grovfôrarealene i årets sesong.
Mari Hage Landsverk orienterer om riktig bruk av grovfôrarealene i årets sesong.

Mari Hage Landsverk fra NLR Østafjells var neste innleder. Hun innledet med et tilbakeblikk på vinteren og våren. Vinteren har vært hard med en del timotei som har gått ut, blant annet på grunn av overvintringssopp. Det har vært tørt og varmt vær i vår, noe som dessverre har bidratt til dårlig busking av graset. Resultatet er seint beiteslipp og en dårlig 1. slått for mange.

Landsverk hadde i sitt innlegg fokus på tiltak for mest mulig grovfôr. Hun pekte blant annet på at en i større grad må tenke kvantitet og i mindre grad tenke kvalitet, – selvsagt innenfor rimelighetens grenser. Hun pekte og på at alle muligheter for beite må utnyttes, – ikke minst utmark og teiger som ikke kan slås.  Utnytt utmark- og innmarksbeitemuligheter godt utover høsten. Det som blir tilgjengelig av halm må først og fremst nyttes til fôr og ikke til strø.

Landsverk kom og inn på fôrverdien, og hun sa at det er stor sannsynlighet for at det som er høstet til rett tid har et høyt innhold protein. Hun sa og at hvis enga har gått generativ fase nå, så kan det lønne seg å høste/beitepusse for å få enga i ny vekst. Gjødsling på areal som ikke kan pusses vil hjelpe på vekst og næringsinnhold i beite. Landsverk pekte og på at det er gjenvekst på alt som er høsta før 15. – 20.08. og at gjødsling fram til 20. – 25. 08. gir respons i eng i de fleste områder. Unntaket er de områder som ligger høyest over havet.

 

 

Olav Jarle Røsholt fra Felleskjøpet Agri orienterer om ulike tiltak i korn.
Olav Jarle Røsholt fra Felleskjøpet Agri orienterer om ulike tiltak i korn.

Olav Jarle Røsholt fra Felleskjøpet Agri orienterte om ulike tiltak i korn. Han satte blant annet fokus på hva som kan gjøres i tynne plantebestand. Dessverre trives blant annet hønsehirse godt i tynne åkre. Han pekte på at plantevernmiddelet Zypar kan brukes til flaggbladet er helt ute (IKKE i havre!!) Han minte og om behandlingsfrister generelt i korn. Sopp kan bli et problem med mer fuktig vær, og Røsholt sa at den enkelte må vurdere sprøyting mot sopp.

Han understreket og at en må sjekke egen åker. Åker som skyter tidlig vil gi dårlig avling, – kan det være et alternativ å la avlingen gå til grovfôr? Røsholt orienterte og om korn for neste sesong som må såes i høst. Alternativene er flere. Røsholt brukte og noe tid på såing av fangvekster.

Pål Gunnar Haugestøyl fra Felleskjøpet Agri orienterte kort om ulike typer kraftfôrblandinger for bruk i kombinasjon med mindre mengder grovfôr

 

 

Trude Flatland understreket i sitt innlegg at det er viktig å ta vare på seg selv og andre når det er tøft!
Trude Flatland understreket i sitt innlegg at det er viktig å ta vare på seg selv og andre når det er tøft!

Trude Flatland var tilstede i møtet som både leder i Telemark Bondelag og som rådgiver i NLR Østafjells. Tema for hennes innledning var bondens ve og vel, når situasjonen blir vanskelig. Selv om det ikke er noen nasjonal krise, kan det være krise for enkeltbønder. Hun var innom en rekke temaer, men understreket at det å ha noen å prate med er veldig viktig. Verdien av gode kollegiale og menneskelige fellesskap skal ikke undervurderes! Ofte fortoner problemene seg mindre, og løsningene kan synes å være klarere og nærmere når en har pratet med en kollega eller venn. Hun pekte og på viktigheten av å få nok søvn og hvile som et viktig element  for å kunne fungere best mulig i hverdagen. Ikke minst understreket hun viktigheten av å innimellom ta seg fri og gjøre noe helt annet, som for eksempel å ligge på stranda å sole bleke bein!

Det var veldig god deltagelse på møtet i Bø om tørkesituasjonen.
Det var veldig god deltagelse på møtet i Bø om tørkesituasjonen.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag