Godt besøkt Storfêkafè


Publisert: 14.02.2022

De frammøtte fikk nyttig faglig påfyll fra Rolf Øyvind Thune som er nestleder i konsernstyret i TINE, Elisabeth Kluften, fagsjef storfê i Nortura, og Heidi Steen Rist som er veterinær i søndre Vestfold.

Det var også servering av pølser og meieriprodukter

Takk til Kari Mette Kalager for bilder.

Deltakelsen var god, og serveringen falt i smak
Deltakelsen var god, og serveringen falt i smak

Rolf Øyvind Thune orienterte blant annet fra konsernstyret
Rolf Øyvind Thune orienterte blant annet fra konsernstyret

Elisabeth Kluften snakket om blant annet prisløypa
Elisabeth Kluften snakket om blant annet prisløypa

Fra 1. januar i års skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyreveldferdsprogrammet.  Veterinær Heidi Steen Rist orienterte.
Fra 1. januar i års skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyreveldferdsprogrammet. Veterinær Heidi Steen Rist orienterte.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag