Godt besøkt storfêdag i nytt fjøs


Publisert: 20.11.2019

Det nye fjøset sto ferdig rett etter nyttår 2019.

I forrige uke arrangerte Tines produsentlag i Vestfold, i samarbeid med Fjøssystemer storfêdag og åpent fjøs på Fudske Gård i Holmestrand. Mange var interessert i å se det nye fjøset. Fjøssystemer stilte med bløtkake og blomster, og etter fjøsbesøket var det lapskaus og foredrag på Våle Menighetshus. Camilla og Henrik Røed har i år bygd nytt fjøs for melkeku, kalver og ungdyr på 1600m2. Fjøset er bygget med stålbuer og tømmerelementer, og har naturlig ventilasjon. Lely melkerobot er på plass, samt fullfôrmikser og skraperobot.

Camilla og Henrik er godt fornøyd med sitt nye fjøs.
Camilla og Henrik er godt fornøyd med sitt nye fjøs.

Mange ville se på det nye fjøset
Mange ville se på det nye fjøset

Etter fjøsbesøket var det lapskaus og foredrag
Etter fjøsbesøket var det lapskaus og foredrag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag