Godt besøkt fruktmøte i Midt Telemark!


Publisert: 12.06.2022

Telefrukt Produsentlag SA er medlemsorganisasjon for fruktprodusenter som leverer produksjonen sin til Telefrukt AS på Gvarv. Laget hadde sitt årsmøte torsdag 9. juni på anlegget til Telefrukt AS. Det møtte ca. 45 engasjerte fruktprodusenter, i tillegg til gjester.

Det er mange som har satset tungt på frukt, både epler og andre fruktslag som f. eks moreller i de midtre delene av Telemark. Fruktmiljøet i Midt Telemark er innovativt og det har høye ambisjoner for sin produksjon. Telefrukt AS er på mange måter et nav i dyrkermiljøet og for fruktproduksjonen. Det har skjedd mye utviklingsarbeid innenfor frukt i regi av Telefrukt. Løsning for langttidslagring av epler er eksempel på ny teknologi som er tatt i bruk ved anlegget.

 

Leder av Telefrukt Produsentlag SA, Trond Bergskås orienterer om produsentlagets virksomhet i 2021.
Leder av Telefrukt Produsentlag SA, Trond Bergskås orienterer om produsentlagets virksomhet i 2021.

Aktiviteten til Telefrukt Produsentlag i 2021 har naturlig nok vært preget av koronasituasjonen, noe som har medført mindre aktivitet. Det er imidlertid et høyst oppegående lag som er klar for å gire opp aktiviteten i ei post korona tid. Det er ingen tvil om at produsentlaget er med å skaper et godt produksjonsmiljø for frukt i midt Telemarks bygdene.Trond Bergskås ble gjenvalgt som leder av laget, og med Kittil Darrud som nestleder. Etter behandling av ordinære årsmøtesaker var det lagt opp til orientering om jordbruksavtalen 2022 ved representanter for Bondelaget.

 

Thorleif Müller, 1. vara til styret i Norges Bondelag gjennomgår årets jordbruksavtale og konsekvensene for fruktproduksjon.
Thorleif Müller, 1. vara til styret i Norges Bondelag gjennomgår årets jordbruksavtale og konsekvensene for fruktproduksjon.

Årets jordbruksforhandlinger var krevende, men det ble vedtatt en avtale som kompenserer for den svært høye kostnadsveksten, og en avtale som markerer starten på tetting av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Fra Vestfold og Telemark Bondelag deltok fylkesleder Aslak Snarteland og styremedlem Hans Kristian Berge. I tillegg deltok Thorleif Müller som sitter som 1. vara i styret til Norges Bondelag.

De tre gikk gjennom deler av avtalen, med spesiell vekt på virkingene for fruktnæringa. Det var en åpen orientering om hva jordbruket hadde fått gjennomslag for, og hva som må tas opp igjen ved neste forhandlingsrunde. Både Snarteland og Müller understreket at avtalen markerer starten på tetting av inntektsgap, og at næringa må fortsette å være utålmodige.

For fruktmiljøet i Midt Telemark betyr avtalen blant annet en økning i inntektsmulighet på omlag 10,5 mill. kroner, noe som må karakteriseres som en betydelig økning. De tre fra Bondelaget gav og klart uttrykk for at grøntproduksjonen, inklusiv frukt og bær vil være et satsingsområde for Norges Bondelag i tida som kommer.

Leder av produsentlaget, Trond Bergskås gav rosende ord til Bondelaget for den jobben organisasjonen gjør for jordbruket og for det man fikk til i årets forhandlingsrunde. Bergskås pekte og på den solide innsatsen som er gjort for å få på plass en erstatningsordning for frostskadde frukttrær. Med det som bakgrunn oppfordret Trond Bergskås de fremmøtte om å melde seg inn i Norges Bondelag.

Vi ønsker produsenter og produsentlag i Midt Telemark lykke til fremover!

Fylkeskontoret Vestfold og Telemark Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag