Godt besøkt fagkveld om redusert jordarbeiding.


Publisert: 02.03.2023

Over 50 personer møtte til fagkveld angående nye krav til redusert jordbearbeiding i deler av Viken. Møtet ble arrangert av Skoger Bondelag (Buskerud Bondelag) i samarbeid med Sande og Strømm Landbrukslag (Vestfold Bondelag).

Otto Galleberg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken tok for seg bakgrunn for de nye kravene som fra 1. januar 2023 gjelder for store deler av Viken. Gamle Buskerud og Hadelands-kommunene vil først komme innunder ordningen senere, trolig fra 1. januar 2024. For Vestfold-bøndene var det også interessant å få innblikk i dette, da lignende ordninger vil inngå som frivillige miljøtiltak i nær fremtid i vårt fylke.

Arealene som er omfattet av ordningen er delt inn i to soner, og det er kun sone 2 (arealer som er mest utsatt for erosjon og forurensning til vassdrag) som omfattes av det mye omtalte «pløyeforbudet». For andre arealer ligner de ulike kravene mer på de frivillige tiltakene vi kjenner fra tidligere, som etablering av grassoner mot vassdrag, dråg osv. Otto Galleberg gikk også inn på endringer som vil komme i den nye RMP-veilederen som en konsekvens av at de nye kravene blir innført.

Etter matservering fikk vi besøk av Svein Ivar Ånestad fra NLR som presenterte ulike alternativer til jordbearbeiding for plogen. Lett høstharving og direktesåing av høstkorn er blant tiltakene det gis gode tilskudd til gjennom den nye RMP-ordningen, og ulike varianter av egnet redskap til formålet ble presentert.

I tillegg gikk Ånestad gjennom en rekke forsøk som sammenlignet avling ved ulike jordbearbeidingsmetoder. Gjennomgående viste resultatene at alternativer til høstpløying kan gi vel så godt resultat, men avlingspotensiale ved redusert jordbearbeiding er avhengig av jordsmonn. Mange av de fremmøtte måtte nok konstatere at på tung leirejord vil høstpløying isolert sett gi best avling, men med tilskuddsordningene kan man totalt sett ha igjen for å vurdere skiftene og aktuelle jordbearbeidingsmetoder hver for seg.

Styrene i Skoger Bondelag, og Sande og Strømm Landbrukslag takker for gode foredrag og et godt oppmøte!

 

Redaksjonen hos Grønt fagsenter takker Per Øyvin Sola for tekst og bilder til artikkelen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag