Godt besøkt årsmøte i Botne og Hillestad Bondelag


24.10.17 Forrige uke gjennomførte Botne og Hillestad Bondelag sitt årsmøte. Det var godt oppmøte, 23 stykker. Foruten årsmøtesaker og informasjon fra fylkeslaget, var det lagt opp til en sosial kveld med god tid til prat. Det er hyggelig å møtes etter en hektisk og til tider utfordrende vekstsesong. Årsmøtet var tydelig fornøyd med driften av lokallaget, og hele styret ble gjenvalgt. Jan Egil Sølvernes fortsetter
som leder og Camilla Røed som nestleder. 


ÅM 2017 BHBL Årsmøtesakene

Det måtte settes til flere stoler og bord på grunn av det gode oppmøtet. Her gjennomgår kasserer Sjur Ove Rygh regnskapet.

 

Årsmøtesakene 

Fra årsmøtesakene vil vi nevne:

 

Årsmeldinga inneholdt bekrivelse og bilder av aktivitetene gjennom året. Den har blitt sendt alle medlemmer i posten og ble på årsmøtet gjennomgått av sekretær Christel Haugerud. Årsmøtet var godt fornøyd med styrets og lagets arbeid, og spesielt Åpen Gård ble trukket fram som et viktig arrangement. Laget hadde pr september 161 mdelemmer.

 

Arbeidsplan for året 2017-18. Forslaget var sendt ut sammen med årsmøtepapirene. Her var det satt opp noen sprørsmål til diskusjon. Dette gjorde nok at årsmøtet var forberedt og kom med flere innspill og forslag til styret. Holmestrand står foran en kommunesammenslåing med Hof fra 2018 og Sande fra 2020. Botne og Hillestad Bondelag ønsker å fortsette som eget lokallag, men vil ha mer kontakt med lokallaga i Hof og Sande for å
få til et godt samarbeid.

 

Valget ble gjennomført av leder av valgkomiteen, Helge Holmen. Styret gjør tydeligvis en god jobb. Det ble gjenvalg på hele styret inkludert varamannsrekka. Nytt medlem i valgkomiteen ble Ola Zimmermann.

 

ÅM 2017 BHBL Valg

Helge Holmen har ledet valgkomieen.

 

ÅM 2017 BHBL Nytt styre

Hele styret fortsetter. Fra venstre: Åsmund Hagen (studieleder), Christel Haugerud (sekretær), Jan Egil Sølvernes (leder), Sjur Ove Rygh (kasserer), Anders Kvan Rygh (1. vara) og Camilla Røed (nestleder).


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag