Godfølelse for grøfting


Publisert: 14.05.2021

Samme dag som jordbruksforhandlingene brøt sammen ble det arrangert temakveld om grøfting hos Jon Midtbø i Bø. Hvis frammøte skal brukes som målestokk for interesse, så er det grunn til å tro at det er stor interesse hos mange for å gjennomføre grøfting. I overkant av 30 personer møtte opp på Midtbø denne fine mai kvelden.

Temakvelden ble arrangert i regi av kornprosjektet i Telemark, – et prosjekt som skal stimulere til økt dyrking av korn og et høyere faglig nivå i korndyrkinga. Temakvelden ble innledet ved at Jan Thorsen fra Vestfold og Telemark Bondelag orienterte kort om kornprosjektet og aktivitetene som er planlagt som en del av prosjektet.

Jon Midtbø orienterer om det pågående grøftingsarbeidet på egen gård.
Jon Midtbø orienterer om eget grøfteprosjekt.

Jon Midtbø orienterte grundig om det pågående grøftingsarbeidet på Midtbø. Det er et større areal som grøftes, og Jon har etter en samlet vurdering valgt å grøfte med Rådahlshjul i kombinasjon med gravemaskin. På temakvelden møtte og Odd Fosse og Torry Nygaard som gjennomfører grøftearbeidet, og de supplerte Jon på en veldig god måte om arbeidet som utføres. Det var mange spørsmål og kommentarer fra de frammøtte, og det ble en nyttig dialog om grøfting og hvordan grøfting bør utføres for å få best mulig resultat.

Rådgiver ved Midt Telemark Landbrukskontor, Dag Gjermund Roheim orienterte om tilskuddsordningen for grøfting, I tillegg opplyste Roheim om at gamle grøftekart i Midt Telemark er digitalisert og kan fås ved henvendelse til landbrukskontoret.

Odd Fosse forklarer om rørmaterialet som brukes ved grøfting.

Siste del av temakvelden foregikk ute på grøftingsfeltet. Odd Fosse og Torry Nygaard orienterte om grøftematerialet og om selve arbeidet. Deltagerne fikk og se grøftemaskin i funksjon. Det ble en god dialog og meningsutveksling også under denne delen av temakvelden.

På mange gårdsbruk er det stort behov for grøfting. Godt grøfta jord er en forutsetning for god avlinger av både korn og andre vekster. Temakvelden om grøfting vil bli fulgt opp litt utpå høsten med en ny samling innendørs. På den samlingen vil det bli dypere fokus på nødvendigheten av godt grøfta jord, og ulike grøftemetoder.

Godt grøfta jord er grunnlaget for gode avlinger.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag