Gode resultater for Vestfoldskogbruket


04.05.18. Stabil høy avvirkning, høy planteaktivitet og økning i areal ungskogpleie preger året som har gått, og legger føringer for virksomheten i skogen i 2018.  Fra meldinga “Skogbruksåret 2017” kan nevnes at investering i skogkultur har hatt en positiv utvikling de siste årene, og at det nå plantes 1,2 millioner skogplanter. Det vil si at hver m3 gran erstattes med 3,8 nye grantrær. I tillegg til antall
utsatte planter skjer det en naturlig foryngelse av lokale treslag som fyller ut plantefeltene, og skaper mer variasjon i skogbildet. Les mer hos Fylkesmannen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag