Gode råd og tips før sesongstart!


Publisert: 15.08.2021

Torsdag 12. august arrangerte Kornprosjektet i Telemark treskerdag på Ulefoss. Fokus for treskerdagen var klargjøring, innstilling og bruk av skurtreskeren. Arrangementet startet med en teoretisk del innendørs, før deltagerne flyttet seg ut i felt hvor det ble foretatt en praktisk gjennomgang av treskeren. Faglig ansvarlig for arrangementet var Bård Svarstad fra Felleskjøpet Agri. Henrik Kjeldsen stilte egen tresker og arealer på Holla Gård til disposisjon.

Bård Svarstad fra Felleskjøpet Agri poengterte viktigheten av å ha et godt fungerende knivapparat.
Bård Svarstad fra Felleskjøpet Agri poengterte viktigheten av å ha et godt fungerende knivapparat.

Det møtte i alt 17 personer på treskerdagen, og det var en interessert forsamling som lyttet til en svært engasjert Bård Svarstad. Svarstad har lang og solid erfaring innenfor fagfeltet skurtresker, og han var innom en rekke temaer i løpet av foredraget som ble gjennomført innendørs.

Svarstad la blant annet stor vekt på riktig innstilling av skjærebordet. Det en gjør galt på og med skjærebordet får en ikke kompensert bakover i skurtreskeren, – var én av flere klare uttalelser fra Svarstad. Svarstad understreket at skjærebordet må ha riktig vinkel mot underlaget for å få et godt treskeresultat. Han la og stor vekt på at knivapparatet må være intakt, og at kniver og fingre er forbruksvare. Han refererte blant annet til at flere som har byttet til nye kniver, har uttalt at de har fått følelse av å ha fått et nytt skjærebord!

I sin gjennomgang brukte Svarstad og god tid på treskerens renseverk, med fokus på oversold og undersold, soldenes funksjon og rett innstilling av soldene. Luftmengde på treskeren var og en del av dette temaet. I sitt foredrag hadde Svarstad og satt av tid til en gjennomgang av reinhold og viktigheten av det blir gjort på en god måte. Ikke minst etter avsluttet sesong, – noe som vil spare en for trøbbel ved neste års sesongstart.

Ettersyn og vedlikehold er viktig for å ha en godt fungerende skurtresker.
Ettersyn og vedlikehold er viktig for å ha en godt fungerende skurtresker.

Etter lunsj var det klart for en mer praktisk gjennomgang av treskeren i felt. Henrik Kjeldsen hadde stilt sin John Deere tresker til disposisjon. Det ble en lærerik økt på Holla Gård hvor Bård Svarstad brukte treskeren til å repetere hva han hadde gjennomgått i foredraget inne. Henrik Kjeldsen kjørte så treskeren på deler av et åkerareal med havre. I etterkant av kjøringen var det fokus på blant annet spill. Undersøkelse i stubb tydet helt klart på at Kjeldsen hadde stilt inn treskeren med godt resultat. Det var mange av de fremmøtte som hadde spørsmål og kommentarer under økten i felt, og de fleste spørsmål ble besvart.

Kornprosjektet i Telemark takker Bård Svarstad og Henrik Kjeldsen for svært gode bidrag under treskerdagen, og vi takker de fremmøtte for stort engasjement

Jan Thorsen
Prosjektleder Kornprosjektet i Telemark


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag