Gode diskusjoner i Botne og Hillestad Bondelag


18.02.17 Styret i Botne og Hillestad Bondelag inviterte tirsdag til innspillsmøte om jordbruksforhandlingene. Elleve medlemmer var engasjert og hadde mange meninger. Styret sammenfattet diskusjonen og har sendt et fylkdig innspill til Vestfold Bondelag. På topp står tollvernet, som er viktig for bonden, men også for alle arbeidsplassene i matindustrien i Vestfold. Botne og Hillestad Bondelag mener at det er viktig å bevare landbruket over hele
landet, og at vi trenger bruk av alle størrelser.


BHBL 140217 Medlemsmøte om jordbruksforhandlingene

Lokallagsleder Jan Egil Sølvernes og studieleder Anders Kvan Rygh ledet diskusjonen gjennom mange tema.

 

Etter møtet ble det sendt innspill til Vestfold Bondelag. Her skriver lokallaget hva som er viktigst for dem, og noen ord om aksjonsviljen i lokallaget.

 

BHBL 140217 Jan Egil Sølvernes har bursdag

Lokallagsleder Jan Egil Sølvernes hadde bursdag, og styremedlem Christel Haugerud hadde bakt kake.

 

BHBL 140217 Pause med pizza

Det ble også tid til pause med pizza.

 

Takk til Camilla Røed for bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag