God stemning på Åpen Gård i Våle


09.09.14 I helga var det Sensommerfestival på Våle Prestegård. Da inviterte Våle Bondelag til Åpen Gård på samme sted. Det var et godt besøkt arrangement med stor variasjon i aktivitetene. På bildet ser vi klipping av sau. Les mer for å se flere bilder fra Åpen Gård i Våle.


ÅG Våle Gladgjengen spiller opp Åpen Gård Våle 2014_2

Gladgjengen spilte opp på prestegårdstunet. Ingen tvil om at det var god stemning på Sensommerfestivalen

ÅG Våle Geiter kuer gris sau kaniner og hest på Åpen Gård Våle 2014

Våle Bondelag stilte opp med geiter, kuer, gris, sauer, kaniner og hest på Åpen Gård.

ÅG Våle hest og vogn eller traktor og vogn fritt valg på Åpen Gård Våle 2014

Det var fritt valg om man ville kjøre hest og vogn, eller foretrakk traktor og vogn.

ÅG VåleKlipping av sau Åpen Gård Våle 2014

Det var stas å få se på saueklipping på nært hold

ÅG Våle bra med folk og god stemming på Åpen Gård Våle 2014

Det ble meldt om mye folk og god stemning

ÅG VåleToving av smykker Åpen Gård Våle 2014

Det var også mulighet for å tove seg sitt eget smykke. Utrolig hva en sau kan brukes til!

 

Takk til Bjørge Madsen for flotte bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag