God indremedisin


Publisert: 20.05.2021

Opp imot 100 stk benket seg foran pc eller mobil i går for å høre og snakke med Lars Petter Bartnes på medlemsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag. Det var mange som tok ordet og fikk svar fra Bartnes.

Lederen i Norges Bondelag fortalte om hvordan prosessen hadde vært i år. Før, under og etter tidenes korteste jordbruksoppgjør. Han takket for et fantastisk engasjement under aksjonsdagene, som skapte et trøkk vi ikke har sett maken til. Det igjen førte til mengder med positive oppslag i media.

Da er det ekstra vanskelig å forstå at NBS ønsker å skape splid mellom faglaga, sa han. – Nå er det viktigere enn noen gang å stå sammen.

****

Jordbruksoppgjøret skal nå behandles av næringskomiteen på Stortinget. Komiteen avgir sin innstilling til Stortinget, og komiteens merknader, mindretallsforslag og komiteens tilrådning vil være viktige signal for den kommende landbrukspolitikken og neste års jordbruksforhandlinger.

Norges Bondelag sender innspill og ber om møter med alle politiske partier. Dette er en svært viktig del av det politiske arbeidet inn mot stortingsbehandlingen av oppgjøret.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag