God dialog med politiet


16.08.17. Vestfold Bondelag møtte mandag politiet for å snakke om støy fra landbruket. -Det ble en god dialog hvor vi ble enige om noen “kjøreregler” for årets innhøstingssesong, forteller fylkesleder Thorleif Müller. Politiet vil etter samråd med kommuneoverlegen la bøndene kjøre på natta og i helgene. Samtidig oppfordres bøndene til å gjennomføre bare
helt nødvendig innhøsting i de tider på døgnet der dette kan være en utfordring for nærmiljøet, samt å utbedre f.eks eldre korntørkere slik at de er mest mulig stillegående. Politiet ber også bøndene forsøke å unngå saktegående transporter i rushtid. 


Følgende melding er nå lagt ut på politiets Facebook side:

Natt- og helgearbeid ved innhøstingen 

Innhøstingsperioden her i landet er kort for våre bønder. Det innebærer at også enkelte må ta i bruk natten for å sikre en trygg og god innhøsting. Det er også slik at man må ta i bruk søndager om været er godt. 

Det er nylig gjennomført et dialogmøte mellom Vestfold bondelag og politiet i forbindelse med årets innhøstingsperiode. I møte la bondelaget frem sine utfordringer med tanke på støy fra innhøstingsmaskiner. I den korte perioden man har til rådighet, er viktig å få gjennomført innhøsting når været tillater dette.

Politiets operasjonssentraler mottar enkelte klager på støy fra landbruksmaskiner. Fra politiets side er man opptatt av at all lovlig virksomhet må få adgang til å gjennomføres. I dialog med kommuneoverlegen i Tønsberg, er politiet kommet til at det gis adgang til nattarbeid og arbeid i helgene.

Vestfold bondelag vil orientere sine medlemmer om å forsøke å unngå saktegående transporter i rushtid, samt at man søker å utbedre eldre korntørkere slik at de er mest mulig stillegående. Videre søker de kun å gjennomføre helt nødvendig innhøsting i de tider på døgnet der dette kan være en utfordring for nærmiljøet.

Møte med politiet angående støy

Årets innhøsting står for tur. Norges Bondelag og politiet har god dialog for å sikre trygg og god innhøsting. F.v. politioverbetjent Frank Gran, rådgiver Amund Kind sammen med nestleder Harald Lie og fylkesleder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. Til høyre trafikkkoordinator Tormod Kristiansen.

Nå har også NRK Vestfold laget en sak hvor fylkesleder Thorleif Müller ikke mener folke trenger å bekymre seg for unødig støy.

– Det er store verdier som står på spill. Været gjør at vi ikke kan treske hver dag. Da gjelder det å utnytte de vinduene vi får. Vi ønsker ikke å arbeide sent, men hvis det er meldt dårlig vær er det viktig å få inn korn, sier leder i Vestfold bondelag, Thorleif Müller. Han sier folk ikke trenger å bekymre seg for at adgangen til helge- og nattarbeid skal misbrukes.

– Jeg tror bøndene også helst ønsker å sove, men når det er viktig er det greit at vi har en forståelse med politiet om hva som er greit.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag