Glyfosat i moden byggåker mot hønsehirse


09.08.17. Etter søknad fra NLR Viken har Mattilsynet nå vedtatt at bønder i Vestfold og rundt Oslofjorden får dispensasjon til å bruke glyfosat i moden byggåker fram til 15.september. Tiltaket er kun aktuelt der det er så mye hønsehirse at det ikke er mulig å luke effektivt samtidig som det er høstbar avling av bygg.


NLR Viken har søkt Mattilsynet og fått godkjent bruk av Glyphogan Eco i moden bygg mot hønsehirse. Tiltaket er kun aktuelt der det er så mye hirse at det ikke er mulig å luke effektivt samtidig som det er høstbar avling av bygg. Metoden er kun en nødløsning der hønsehirse opptrer i “overraskende” stor mengde.

 

Glyfosat benyttet på dette stadiet vil antakelig drepe spireevnen på mer enn 90 % av frøet, men med 10 % av frøet som overlever vil det fremdeles være en solid frøbank tilbake i jorda. Andre tiltak må benyttes framover for å få en effektiv bekjempelse, skriver NLR Viken i siste nyhetsbrev til sine medlemmer.

 

Vedtaket og betingelsene til Mattilsynet finner du ved å trykke på linken her

Glyphogan Eco – Vedtak mot hønsehirse i moden bygg


Som for bekjempelse av kveke i moden bygg må følgende regler følges:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/hvilke_regler_gjelder_ved_sproyting_med_glyfosat_i_modent_bygg.27013


Det legges her vekt på at metoden ikke er tillatt brukt for å tvangsmodne ujevnt moden åker eller for å drepe grønne etterrenninger.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag