Glimt fra Ledermøtet på Havna og reportasje på NRK


08.11.14. NRK beøkte i går Ledermøtet i Vestfold Bondelag. Her kan du se reportasjen om verdiskapingen i Vestfolds landbruk og matindustri og nødvendigheten av å ta bedre vare på matjorda. Samt andre glimt fra Ledermøtet.


Hans Edvard ønsker velkommen til ledermøtet og gjester

Fylkesleder Hans Edvard Torp kunne ønske 80 tillitsvalgte og gjester velkommen til Vestfold Bondelags ledermøte i går. Blant gjestene var også NRK Østafjells.

 

 

Reportasje på NRK Vestfold

Les artikkelen i NRK ved å klikke på bildet over.

 

Du kan også se på reportasjen som gikk på NRK Østafjells i går kveld ved å klikke på bildet under

Reportasje på NRK

 

Kristin Saga NHO Vestfold

Foruten Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og småbrukarlag, så stod også NHO Vestfold og LO Vestfold bak rapporten. Begge holdt flotte innlegg. -Vi har vært flinke til å løfte fram offshore og annen teknologisk næring i Vestfold. Landbruksnæringa og matindustrien har minst like stor verdiskaping. Det viser denne rapporten. Vi heier på dere! sa en stolt “bondevenn” og direktør i NHO Vestfold Kristin Saga.

 

Ordfører på Nøtterøy Roar Jonstang

Det var mange gjester som også tok ordet. Roar Jonstang, ordfører på Nøtterøy, var imponert over verdiskapingen. Han påpekte at kommunene har en viktig oppgave som arealmyndighet for å unngå å bygge ned Vestfolds verdiskapende matjord. -Jordverninteressene i Vestfold har jobbet bra over lang tid og får oss stadig til å tenke oss om både en og to ganger hvis noen av våre arealplaner legger opp til å bygge ned
matjord. Fortsett med det! var hans oppfordring.

 

Jordvern Vestfolds leder Vidar P Andresen800

AgriAnalyse påpekte i sin innledning at det dessverre var slik at Vestfold har bygd ned dobbelt så mye matjord i forhold til totalt matjordareal som andre fylker. Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold, benyttet derfor anledningen til fortsatt støtte i arbeidet med å verne Vestfolds matjord.

 

Anne Helene Sommerstad Andebu

Riktig forvaltning og fortsatt verdiskapende matproduksjon krever kompetanse. Anne-Helene Sommerstad fra Andebu Bondelag poengterte derfor at det nå var viktigere enn noen gang at det satses på agronom- og gartnerutdanningen i Vestfold. Dette ble også tatt tak i av flere i forbindelse med at Vestfold nå er prøvefylke for fagbrevutdanning i disse fagene, at grøntnæringa i Vestfold har utviklet et eget fagskolestudie og at det nå satses på
Grønn Forskning i vårt fylke.

 

Harald Hetland Grønn Forskning Oslofjorden2

Det passet derfor bra at Harald Hetland, prosjektleder for Grønn Forskning Oslofjorden, var invitert for å presentere den jobben han nå skal gjøre for å koble landbruksnæringa og forskningsmiljøet for å få mer brukerstyrt forskning i vår næring. Han holdt et veldig bra og engasjerende innlegg og oppfordret bønder med gode idéer til å ta kontakt.

 

Kristin Ianssen Norges Bondelag

Kristin Ianssen, 1.nestleder i Norges Bondelag, er med på Ledermøtet. Hun fokuserte på hva det vil si at bøndene “skal øke matproduksjonen i tråd med befolkningsveksten” og hva som må til for at vi skal klare det.

 

Organisasjonenes time

Mot slutten av dagen slapp samvirkebedriftene til i “Organisasjonenes time”. Gartnerhallen fikk ikke til å stille på grunn av at ledermøtet krasjet med Gartnerkongressen. På bildet over ser vi f.v. Hans Kristian Teien fra Landkreditt Bank, Beate Menes Didrikssen fra Nortura, Elisabeth Irgens Hokstad fra Tine og Wenche Dahle fra Felleskjøpet.

 

Første dag av ledermøtet ble avsluttet med gruppearbeid for Bondelagets tillitsvalgte og eget møte for valgkomitéen i VB.

 

Under følger noen flere bilder fra dagen:

 

Chr A Smedshaug AgriAnalyse presenterer rapporten2

 

Kim L Belaska fra LO Vestfold

 

Organisasjonene presenterte rapporten

 

Ordfører Sommerstad

 

Karl Otto Mauland VFK

 

Hans K Teien Sande og Strømm landbrukslag

 

Gruppearbeid

 

Gruppearbeid

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag