Glimt fra ledermøte i Vestfold


Publisert: 16.11.2019

Fylkesleder Thorleif Müller ønsket velkommen til Ledermøtet 2019

Fylkesleder Thorleif Müller

Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag, kunne fredag ønske 50 tillitsvalgte og gjester velkommen til Ledermøtet 2019 på Lampeland Hotell i Flesberg. De lokale tillitsvalgte har fått hilse på ny landbruksdirektør og ny generalsekretær i Norges Bondelag, og fått masse nyttig info. De lokale tillitsvalgte er som alltid aktive og har vært flinke til å benytte pauser og innlagt gruppearbeid til nyttig erfaringsutveksling.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag presenterte seg

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag

Sigrid Hjørnegård ble ansatt som ny generalsekretær i Norges Bondelag i vinter og var invitert til Vestfold Bondelags ledermøte.

Hun startet med å presentere seg og sin varierte bakgrunn fra Landbruket; fra leder i Norges Bygdeungdomslag, via infosjef i NB, til en del år i ulike departement og arbeid utenfor næringa” i blant annet Energi Norge, før hun nå er hjemme igjen i Bondelaget som generalsekretær.

-Mitt første år som generalsekretær, 2019, har vært et år for de mange viktige avtaler; Påvirkning av ny regjeringsplattform var veldig viktig nå når vi har en flertallsregjering, tetting av gap i jordbruksavtalen, en viktig klimaavtale og en tøff avtale om hvordan nedskaleringen av melkeproduksjonen skal foregå. Sigrid Hjørnegård orienterte rundt disse prosessene.

Hun var også innom arbeidet som ble gjort for at regjeringen vraket sine egne planer om å endre tilskudd til veterinærvakta og arbeidet som hele tiden spinner rundt at vi må produsere så mye bærekraftig mat som mulig i Norge.

Sigrid Hjørnegård fikk god dialog med Ledermøtet om landbrukets eget klimaarbeid

Hjørnegård brukte god tid på å presentere FNs landrapport om klima. – Denne rapporten støtter at vi bruker hele landet til matproduksjon, selv om NRK og mediene klarte å gjøre også lanseringen av denne rapporten til en diskusjon om kjøtt, understreket hun. Klimaavtalen viser at vi skal bidra for å redusere klimaavtrykket og det ble en god diskusjon rundt landbrukets eget arbeid med klima.

Hun kom også innom jordvern og arbeidet som nå gjøres for å skape vekst og innovasjon i grønt, og da plantevernsituasjonen spesielt, i sitt innlegg.

Helge Nymoen, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.
Helge Nymoen, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

En annen som er “ny” i vestfoldlandbruket er Helge Nymoen, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Han fikk også tid til å presentere seg og aktuelt fra sin landbruksavdeling.

Knut Olav Omholt, NLR Viken
Knut Olav Omholt, NLR Viken

Knut Olav Omholt, HMS-rådgiver i NLR Viken presenterte en ny spennende ordning – mentorordningen i landbruket.

Er det noen i vår region som kan tenke seg å være mentor eller få en mentor kan dere kontakte:

Vestfold: Knut Olav Omholt, NLR Viken, mobil 922 00 180, knut.olav.omholt@nlr.no

Buskerud og Telemark: Trude Flatland, NLR Østafjells, mobil 920 24 385, trude.flatland@nlr.no

Det viktigste er at vi som er kontaktpersoner for denne ordningen får gode innspill fra dere på hvem som kan tenke seg å være mentor og nye bønder som kan tenke seg å få en mentor
Knut Olav Omholt, NLR Viken
Karl-Otto Mauland, Vestfold Fylkeskommune, orienterte om ny fylkeskommune Vestfold og Telemark

Karl-Otto Mauland, Vestfold Fylkeskommune

Fra nyttår blir det også felles fylkeskommune i Vestfold og Telemark. Karl-Otto Mauland, rådgiver i Vestfold Fylkeskommune orienterte om oppbygningen av ny fylkeskommune og at han fortsetter på landbruk.

Her er noen av de tillitsvalgte i gang med gruppearbeid og erfaringsutveksling mellom lokallagene

Gruppearbeid og erfaringsutveksling

Innlederne fikk mange gode innspill underveis, men for å sikre oss at ingen av de tillitsvalgte brant inne med gode idéer var det også lagt opp til samlinger i mindre grupper. Det faglige opplegget på fredag ble avsluttet med at gode innspill og erfaringer fra lokallagene ble delt i plenum. Erfaringsutvekslingen fortsatte derimot ut i de små timer!

Nye lokallagsledere fikk Bondelagsnek-pin
Nye lokallagsledere fikk Bondelagsnek-pin

Under middagen er det en fin tradisjon at nye lokallagsledere hedres. Her har f.v Anders Løverød (Ramnes Bondelag), Birgitte Ringdal Brekke (Sandar Bondelag) og Karsten Berg (Borre og Undrumsdal Bondelag) fått hver sin bondelagsnek-pin av fylkesleder Thorleif Müller. Erik Semb Roso (Hof Bondelag) og Bjarne Sommerstad (Andebu Bondelag) var ikke til stede men vil få utdelt hver sin pin senere.

Org.sjef Elin Røed orienterer under Vestfold Bondelags ledermøte 2019

Org.sjef Elin Røed

Org.sjef Elin Røed hadde flere orienteringer i løpet av helga, blant annet sammenslåingsprosess med Telemark og prioritert arbeid i Vestfold Bondelag. På dag 2 var det “hverdags-Bondelaget” som stod i fokus. Da orienterte Røed om blant annet planer for beredskap for alt tenkelig og utenkelig som kan skje på en gård i en travel hverdag.

Erlend Stabell Daling, sjef for RJS og møteleder Silje Eckdahl

Erlend Stabell Daling, sjef for RJS og møteleder Silje Eckdahl

Norges Bondelags avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) har over 5000 henvendelser fra medlemmer hvert år. I tillegg får de et tilsvarende antall henvendelser fra regnskapskontorene på vegne av bøndene og gir fortløpende service til lokallag, fylkeskontor og andre avdelinger i Norges Bondelag. Ingen tvil om at den gjengen er superviktige for “hverdags-Bondelaget”! Lederen for RJS, advokat Erlend Stabell Daling, holdt et veldig inspirerende foredrag om hvilke henvendelser de jobber mest med og hvordan Bondelaget hjelper våre medlemmer på best mulig måte.

Sigmund Lauritsen, Gjensidige
Sigmund Lauritsen, Gjensidige
Hans-Wilhelm Wedel-Jarlsberg, lokallagsrepresentant og Landkreditt
Hans-Wilhelm Wedel-Jarlsberg, lokallagsrepresentant og Landkreditt

Det var flere planlagte innlegg, blant annet om forsikring fra Gjensidige v Sigmund Lauritsen og rikelig med tid for både lokallagene og andre gjester til å komme med hilsener og innspill. Hans-Wilhelm Wedel-Jarlsberg var av de som hadde flere hatter med seg inn i Ledermøtet og orienterte på bildet over om tilbudene fra Landkreditt.

Stemningen har vært veldig god og engasjementet på topp, så da sier vi vel blåst og gleder oss til neste gang vi samler lokallagene i Bondelaget!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag