Glimt fra Lederkonferansen i Norges Bondelag


26.09.14 Denne uka møttes topptillitsvalgte i Norges Bondelag og samvirkene til den årlige Lederkonferansen for å legge strategier for arbeidsåret. Fra Vestfold deltok fylkesleder Hans Edvard og orgsjef Elin Røed. Nestleder Harald Lie deltok i kraft av at han er leder i Norske Landbrukstjenester. Landbrukspolitisk talsmann for Høyre, Inngunn Foss (bildet), holdt innlegg til bøndene om dagens utfordringer for norsk landbruk.


Dagens utfordringer for norsk landbruk 

Dette var tittelen på innlegget fra Ingunn Foss. Hun startet med å si at landbruket er ei livsviktig næring for hele samfunnet. Hun ønsker konstruktive samtaler med Bondelaget om hvordan vi kan nå regjerningens mål om økt matproduksjon på små og store bruk i hele landet. Foss har vært på mange gårdsbesøk etter at hun ble landbrukspolitisk talsmann for Høyre. – Mitt inntrykk er at de viktigste signalene er ønske om
forutsigbarhet og konkurranseevne i form at et velfungerende tollvern, sa Foss. Dette ble bekreftet av Bondelaget i møtet.

 

Lederkonf 240924 Lars Petter Bartnes

Et krevende arbeidsår står foran oss! 

Lars Petter Bartnes sa i sin tale at han hadde blitt tatt godt imot som ny leder i Norges Bondelag. -Norges Bondelag blir lagt merke til i samfunnet, sa Bartnes. Vi står foran et krevende år der vi opplever motvind fra regjeringen. Mange av endringene som foreslås vil ikke bidra til å nå målet om økt produksjon. Men Bartnes opplever at vi har med vind fra folket. Gjennom å forstå situasjonen og legge en god strategi, skal vi oppnå mye med effektiv
jobbing, solid kunnskap og med mye humør. Vi må være på offensiven og ikke bli en nei-organisasjon.

Lederkonf 240924 Hans Edvard Torp

Nedgang i kornarealet betyr dårlig kornøkonomi 

Skal vi nå målet om økt matproduksjon, må vi produsere korn og grønnsaker der det er mulig. Bare 1% av landets areal er egnet til dette. Hans Edvard Torp er valgt som leder i Norges Bondelags kornutvalg. Han fortalte at den betydelige nedgangen i kornarealet i fjor, ble tilskrevet den vanskelige våren. Når vi nå ser at nedgangen i kornarealene på landsbasis fortsetter i år gir det grunn til bekymring. -Denne dramatiske utviklingen må
vi stoppe og snu, sa Torp. Han synes det er gledelig å høre at det også fra husdyrområder påpekes nødvendigheten av en bedret kornøkonomi.

Lederkonf 240924 Harald Lie

Problematiske endringer for NLT 

Harald Lie er styreleder i Norske Landbrukstjenester (NLT). NLT  har 17500 aktive bønder som medlemmer og organiserer litt over 5000 årsverk som avløsere og andre tjenester for landbruket. NLT organiserer landbruksvikarordningen og utfører 600 årsverk ved sykdom hos bonden. Det er nå et forslag til ny forskrift om tilskudd til avløsing på høring. Lie mener dette forslaget utfordrer mulighetene for NLT til å ha en like
god beredskap ved sykdom for bonden som den de har idag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag