Glad for medlemsvekst


08.01.19 Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, ønsker godt nyttår til alle medlemmer og samarbeidspartnere! -Jeg er veldig fornøyd med at medlemstallet holder seg høyt, til og med har økt med et par medlemmer i 2018, sier Müller. -Verving er viktig for at vi skal beholde vår tyngde, så tusen takk til alle i lokallaga som har stått på! Takk også til alle tillitsvalgte som bidrar til å gjøre Bondelaget
attraktivt og slagkraftig! Uten deres innsats ville verving av medlemmer blitt en tung jobb!


3201 medlemmer i Vestfold Bondelag 

På tross av at det stadig blir færre bønder, klarer Vestfold Bondelag å øke medlemstallet. Det er nå omtrent 1375 aktive gårdsbruk i Vestfold. Medlemstallet til Vestfold Bondelag viser at en stor andel av bøndene er medlemmer, det er ofte flere medlemmer per gårdsbruk (begge ektefeller/flere generasjoner) og vi har mange personlige medlemmer som støtter Bondelagets arbeid.

 

Medlemstall fordelt på lokallag  – med endring fra i fjor

 

Borre og Undrumsdal Bondelag

192

1

Botne Og Hillestad Bondelag

158

-6

Sem Bondelag

277

4

Sandar Bondelag

234

9

Tjølling Bondelag

179

-7

Brunlanes Landbrukslag

124

7

Kjose Bondelag

30

-2

Hedrum Bondelag

210

-6

Sande og Strømm Landbrukslag

336

8

Hof Bondelag

138

5

Våle Bondelag

229

-5

Ramnes Bondelag

177

-1

Fon Bondelag

82

2

Vivestad Bondelag

32

0

Andebu Bondelag

232

-2

Stokke Bondelag

298

4

Nøtterøy/Tjøme Landbrukslag

108

0

Lardal Bondelag

163

-5

 

 

 

Medlemsutvikling over tid 

Medlemsstatistikk VB 2005-2018


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag