Gjødslingsplan


Publisert: 05.04.2023

I siste “Informasjon til bonden” minner Statsforvalteren oss om at det er krav om gjødslingsplan for alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon, og som har rett til produksjonstilskudd. Gjødslingsplanen skal være på plass før våronna.

Forskrift om gjødslingsplanlegging, § 3, angir hva som skal med i en gjødslingsplan. NLR tilbyr, mot betaling, hjelp med å få på plass en forskriftsmessig gjødslingsplan.

Manglende eller mangelfull gjødslingsplan sanksjoneres med avkorting i produksjonstilskudd og i RMP-tilskudd.

En god gjødselplan og riktig gjødsling reduserer unødvendig avrenning til vassdrag og gjødselkostnadene for bonden! Og landbruksrådgivinga er tydelige på at du heller ikke får noe avlingsgevinst ved å f.eks gjødsle med mer fosfor hvis fosforinnholdet i jorda allerede er høyt. Her er en plansje som NLR Viken presenterte på et møte om avrenning sist uke:


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag