Gjødsling av skog er et godt klimatiltak


29.07.17. Gjødsling av skog bidrar til at trærne «legger på seg» mer enn ellers – eller som man sier i skogbruket: tilveksten øker. Trærne tar opp og lagrer mer CO2. Derfor har regjeringen innført tilskudd til gjødsling av skog, slik at skogeiere kan få 40 prosent tilskudd dersom de gjødsler skogen.  Les mer hos Norges
Skogeierforbund.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag