Gjester på årsmøtet i Telemark Bondelag


30.03.19 I helga var Vestfold Bondelag invitert som gjester på årsmøtet til Telemark Bondelag. Det blir stadig mer samarbeid mellom fylkeslagene, og fylkesleder Thorleif Müller og org sjef Elin Røed deltok som gjester. Det var stort engasjement i debattene i årsmøtet på Bø Hotell. Det var også mange hilsner fra politiske partier og organisasjoner. På bildet ser dere Thorleif Müller som takker for godt samarbeid.

Se flere saker fra årsmøtet i Telemark Bondelag:

Engasjement og valg 

Fylkesleder Aslak Snartelands tale

Temaforedrag: Vi spiser ikke gras!ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag