Gjerder kan stoppe gjessene


14.11.18. Mange bønder i Vestfold har utfordringer med gjess som både beiter og skiter i stykker avlinga på jordet. Å redusere bestanden med jakt er det primære forvaltningstiltaket. I tettbebygde strøk og på sommeren trengs det derimot andre skadebegrensende tiltak.  En ny studie som er gjennomført her i Vestfold om forebygging av beiteskader bekrefter at gjerde
ned mot sjøen kan være veldig effektivt før gåseungene lærer å fly, skriver Norsk institutt for naturforskningALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag