Gjenvalg i Våle, Stokke og Kjose Bondelag


25.10.19 Denne uka har det vært flere årsmøter i lokale Bondelag. I Våle Bondelag og Kjose Bondelag ble hele styrene gjenvalgt, og i Stokke Bondelag var det bare utskifting av ett styremedlem. Dette viser at mange trives i vervet og er villige til å gjøre en jobb videre. Det meldes gjennomgående om bra oppmøte og god stemning på årsmøtene. Bildet er fra middagen i Stokke.


Stokke Bondelag hadde sitt årsmøte på Furulund Kro. Det var Silje Eckdahl som representerte fylkeslaget. I tillegg til årsmøtesaker var det informasjon fra landbrukskontoret, og Oddbjørn Rød snakker om prosjektet “Korn i Vestfold”.

 

Styret i Stokke Bondelag består nå av:

 • Bjørn Dybo Breivik, leder
 • Per Martin Lea, nestleder
 • Helge Skretting
 • Ole-Kristian Bruserud
 • Marte Nilsen
 • Hans Jørgen Haug

ÅM Stokke 2019 Styrebordet

Styrebordet i Stokke Bondelag

ÅM Stokke 2019 Oddbjørn Rød orienterer

Oddbjørn Rød orienterer om korn-prosjektet

 

Våle Bondelag hadde sitt årsmøte på Våle prestegård. Anne-Helene Sommerstad Bruserud orienterte fra fylkeslaget. Her var det gjenvalg på hele styret, som består av:

 • Svein Ivar Ånestad, leder
 • Morten Erichsen, nestleder
 • Thorbjørn Saue
 • Ole Fredrik Hallerud
 • Maria Tuft Søyland
 • Leiv Tore Haugen

Svein Ivar Ånestad

Svein Ivar Ånestad fortsetter som leder i Våle Bondelag

 

Våle. Årsmøte 2019. Forsamlingen.

17 stemmeberettigede møtte opp til Biff Stroganoff til middag og sjokoladekake til dessert.

 

Våle. Årsmøte 2019. Allt Installasjon.

Allt Installasjon orienterte om solcelleanlegg, lagring av energi, best mulig utnyttelse av energien som blir produsert med mer.

 

Våle. Årsmøte 2019. Anne-Helene Sommerstad Bruserud

Styremedlem i Vestfold Bondelag, Anne Helene Sommerstad Bruserud fortalte blant annet litt om seg selv, den nye landbruksportalen www.grontfagsenter.no, og fylkessammenslåingen. Baby på slep var ingen hindring for et oppløftende og godt innslag.

 

 

 

Kjose Bondelag hadde sitt årsmøte tirsdag kveld. Kjose er det minste lokallaget i Vestfold, men har forholdmessig godt oppmøte! Fra fylkeslaget hadde de besøk av fylkeleder Thorleif Müller. Også her var det gjenvalg på hele styret som består av:

 • Ivar Næss, leder
 • Kenneth Clementz, nestleder
 • Oddbjørn Omsland
 • Willy Omsland
 • Lars-Richard Bjørnø

ÅM Kjose 2019 Sauaskinn til Tove Moland

Tove Moland hadde laget nydelig spekemat til årsmøtet. Som takk fikk hun et saueskinn av lokallaget.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag