Gjenvalg i Kjose Bondelag


10.11.15. Ivar Næss og resten av styret ble gjenvalgt da Kjose Bondelag avholdt sitt årsmøte på Omsland Bedehus i forrige uke.  Årsmøtet var svært godt besøkt – ca 50% av medlemmene møtte opp.  Kjose Bondelag er da også et aktivt lag, som arrangerer og er medarrangør på mange ulike møter og tilstelninger.  De har også sendt brev til Telenor ang. dårlig nett- og mobildekning i
bygda.  Av neste års aktiviteter kan blant annet nevnes pløyekurs og felles testing av åkersprøyter.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag