Gjenvalg i Hedrum Bondelag


25.10.15. Leder i Hedrum Bondelag, Torstein Lie, og mesteparten av styret ble gjenvalgt på et godt besøkt årsmøte på Hedrum Bygdetun sist uke. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, orienterte fylkesleder Thorleif Müller om aktuelle saker fra Vestfold Bondelag. 


Hedrum. Årsmøte 2015. Deltakere.

 

Hedrum. Årsmøte 2015. Deltakere m Thorleif

 

Hedrum. Årsmøte 2015. Salen.

Det ble også tid til lapskaus og bløtkake, samt hyggelig prat rundt bordene.

 

Hedrum. Årsmøte 2015. Thorleif og Torstein.

Leder Torstein Lie takket fylkeslederen for informasjon og orientering.

 

Hedrum. Årsmøte 2015. Styret.

Torstein Lie tar fatt på nok et arbeidsår for Hedrum bondelag. Med seg i styret har han:

Kjell Anders Gjone, Ståle Hellenes, Lina Mørk og  Arne Martin Malerød.

 

 

Takk til Olav Nordheim for flotte bilder

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag