Gjensidig samarbeid med Sande BU


25.11.17. Da Sande og Strømm Landbrukslag skulle konstituere seg etter årsmøtet inviterte de også Sande Bygdeungdomslag. Begge lag har nå en representant som kan stille på relevante styremøter hos hverandre.


Torsdag 9. november var Sande og Strømm landbrukslag invitert hjem til leder Hans Kristian Teien. Dette var første styremøte etter årsmøtet og målet var å få konstituert styret.

 

Sande og Strøm Landbrukslag samarbeider med Sande BU Første møte

Etter et effektivt styremøte var også Sande Bygdeungdomslag invitert til felles bespisning og samtaler om fremtidig samarbeid. Ulike samarbeidsformer ble diskutert og det endte med at begge lag nå har en representant i hverandres styrer.

 

Sande og Strøm Landbrukslag samarbeider med Sande BU

Vi ser frem til gjensidig samarbeid på fremtidige arrangementer, sier Ellen Karine Borgen Pedersen i Sande og Strøm Landbrukslag.

 

Redaksjonen takker for bildene og ønsker lykke til med samarbeidet! 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag