Styrket tollvern på potet


Publisert: 04.12.2023

Søndag 3. desember kom regjeringspartiene i havn med budsjettforhandlingene med Sosialistisk Venstreparti. De ble der enige om å styrke tollvernet.

Trude Flatland, leder i Telemark Bondelag og Hans Jørgen Olsen Røren, leder i Vestfold Bondelag, synes det er bra at importvernet nå blir styrket på potet, men erkjenner at vi på ingen måte er i mål.

– Sidan regjeringa kom med sitt statsbudsjett har bondelaget jobba hardt med å få fleire varer over frå krone til % toll. I budsjettet var det lagt opp til endra toll på isbergsalat, rødbeter, selleri og kålrot. Me har jobba med SV om å få dei til å foreslå fleire varer, som dei har gjort i sitt budsjettforslag (potet, egg, epler, lauk, storfekjøt og frosen kylling). No har AP, SP og SV blitt enige om å ta med potet (i ulike varianter, inkl potet granulat og flakes). Det er bra at importvernet blir styrka på potet. Men det er veldig synd store volum som egg og storfekjøtt ikkje er med. Det ville vore viktig for å auke sjølvforsyninga! sier Trude Flatland.

– Det produseres potet på 2,4 % av jordbruksarealet i Vestfold og Telemark, men potet er en viktig del av verdiskapinga vår. Potet står for 9% av førstehåndsverdien av det som produseres på fylkets jorder, og er svært viktig for både arbeidsplasser og verdiene som skapes i næringsmiddelindustrien (f.eks Findus og Norrek). AP, SP og SV skal derfor ha skryt for at importvernet nå styrkes for potet. Jeg er derimot enig med Telemark Bondelag i at jobben må fortsette med å få styrket importvernet på flere viktige norske varer, sier Hans Jørgen Olsen Røren.

DISSE PRODUKTENE FÅR STYRKET TOLLVERN (fra 1. januar 2024)

– Hel potet
– Potet flakes
– Potetgranulat
I tillegg til de produktene regjeringspartiene foreslo i sitt budsjett:
– Isbergsalat
– Knollselleri
– Kålrot
– Rødbet

Flatland og Olsen Røren poengterer at flere produkter trenger et sterkere tollvern framover om vi skal kunne opprettholde norsk matproduksjon og øke selvforsyningen:

–Dette er et viktig første steg. Bondelaget vil nå fortsette arbeidet med å få en overgang til prosenttoll på flere produkter. Skal vi nå alle målene som er satt, som for eksempel økt selvforsyning vil tollvernet være avgjørende!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag