Gir framtidstro for bonden


Publisert: 13.10.2021

– Vi har fått gjennomslag for et mål om økte inntekter til bonden, sier leder i Vestfold og Telemark Bondelag Aslak Snarteland om regjeringsplattformen som er lagt fram i dag. – Dette er et godt og forpliktende utgangspunkt for å løfte inntektene i landbruket til samme nivå som resten av samfunnet  

I dag har Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagt fram sin regjeringsplattform. Bøndene i Vestfold og Telemark har vært svært spente på innholdet.

I valgkampen kom disse partiene med konkrete løfter om en opptrappingsplan for inntektene i jordbruket, noe som nå står svart på hvitt i Hurdalsplattformen. Dette legger grunnlaget for regjeringens landbrukspolitikk i de neste åra.

Nødvending med opptrapping i en alvorlig situasjon

For å kunne produsere god og trygg mat til egen befolkning, må bonden ha en inntekt å leve av.

– Nedgang i inntekter og stor kostnadsvekst gir en alvorlig situasjon for bøndene, sier Aslak Snarteland. – Inntektene må opp dersom vi skal få rekruttering til yrket og muligheter til å investere og fornye driftsapparatet vårt. Dette har Bondelaget jobbet for i lang tid, og jeg er glad for at vi nå har fått gjennomslag. Dette er et markant skifte og jeg håper det vil gi unge bønder tro på framtida.

.Godt utgangspunkt, men det haster

– Dette er et godt utgangspunkt for et samarbeid med ny regjering, med det haster og vi forventer at arbeidet med planen starter umiddelbart, sier Snarteland. – Opptrapping kan starte selv om nytt grunnlagsmateriale ikke er ferdig utreda.

Bondelaget har pekt på mange rammebetingelser som må forbedres. Tollvern, markedsbalansering, investeringsvirkemidler og bondens makt i verdikjeden er alle viktige områder som er omtalt på en god måte i plattformen. I tillegg er det løfter om en investeringspakke utenom jordbruksoppgjøret, noe som Bondelaget har etterspurt i flere år.

-Grunnlaget er godt, sier Snarteland, – Nå må dette omsettes i praktisk politikk!

Her kan du laste ned hele Hurdalsplattformen (landbruk på side 18-21)

Se også nettsak med kommentarer fra Norges Bondelag

Fylkesleder Aslak Snarteland er glad for innholdet i Hurdalsplattformen
Fylkesleder Aslak Snarteland er glad for innholdet i Hurdalsplattformen

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag