Gi kua gras og norsk korn i stedet for palmeolje


24.03.14 Mandag skriver NRK at kraftfôret til kyrne inneholder omstridt palmeolje, og at bruken øker.  Vi i Norges Bondelag er opptatt av at råvarene som til slutt ender hos forbrukerne produseres på en bærekraftig måte. Vi ønsker derfor ikke at det skal utvinnes palmeolje til dyrefôr. Dette har svært negative konsekvenser for miljøet i produksjonslandene, sier leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag