Gi gass for klimavennlig matproduksjon!


Publisert: 04.04.2022

Ny rapport fra FNs klimapanel viser at menneskeskapte klimaendringer allerede har påført mennesker og natur store skader. Det er ingen tvil om at utslipp må kuttes og mer karbon bindes. Norsk matproduksjon er på god vei til å bli den mest klimavennlige i verden, men mangler finansiering. Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag mener bondeinntekta må kraftig opp og at klimaavtalen som næringa har inngått med staten, må fullfinansieres med friske midler uten omfordeling.

Satsingsområdene i klimaavtalen med staten er utrulling av klimakalkulator, økt satsing på klimarådgiving, mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere dyr, fossilfri maskinpark, fossilfri oppvarming, bedre bruk av gjødsla og god agronomi, bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg, jorda som karbonlager og ny klimateknologi som kan revolusjonere norsk landbruk.

Landbruket sitter med nøkkelen til viktige klimaløsninger for storsamfunnet. Skal vi lykkes, avhenger det av handling på hver enkelt gård. Den økonomiske situasjonen i landbruket er derimot så krevende at bønder flest har begrenset kapasitet til å prioritere investeringer i nye klimatiltak. Kutt i klimagassutslipp er et samfunnsansvar som landbruket skal bidra til, men bonden kan ikke gjøre det alene. FNs klimapanel sier det haster! Årsmøte i Vestfold og Telemark bondelag mener at fullfinansiering av landbrukets klimaplan er en smart måte å kunne forbedre klima samtidig som man bidrar til bedre økonomi for bonden.

 

Vedtatt av årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag 18.03.2022


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag