Gaupejakta er gjenåpnet i Vestfold


05.03.15.  Rovviltnemda i region 2 har besluttet å gjenåpne årets kvotejakt på gaupe i Vestfold fra tirsdag 3. mars.  For Vestfold ble kvota fylt og jakta stoppet 2. februar i år.  Nå gjenåpnes jakta i Vestfold (jaktomr. D) med felles kvote på 4 dyr med jaktområdene E, F og G. Totalt for hele regionen (alle jaktområdene) er det igjen en kvote på 6 gauper (+ 3 reservedyr). Les mer hos Fylkesmannen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag