Gåsebestanden skal ned!


21.02.16. I deler av Vestfold er det store utfordringer med at gåsa spiser og bokstavelig talt skiter i matfatet! Enkeltgrunneiere kan på få timer få ødelagt avlinger og store verdier hvis gåsa går inn for landing… Onsdag var derfor grunneier, landbruksforvaltningen og jegere samlet på Gjennestad for å bli enige om hvordan en kan organisere gåsejakta slik at gåsebestanden kan reduseres på en effektiv måte.


Arne Chr Geving jobber hos FM i Vestfold og kunne fortelle om status for gås og gåsejakt i Vestfold

Arne Christian Geving (bildet) fra Fylkesmannen i Vestfold og Amund Kind fra Vestfold Bondelag kunne onsdag kveld ønske velkommen til 35 grunneiere, jegere og representanter fra kommunal forvaltning som var samlet for å se hvordan vi kan organisere en mer effektiv gåsejakt. -Jakt er forvaltningsverktøy nr 1 i Norge. Før vi har gjort et forsøk på å organisere jakta bedre, vil det være vanskelig å få lov til å
prøve andre tiltak som f.eks eggpunktering og annet uttak, fortalte Geving.

 

Det var representanter for gåseutsatte områder i Brunlanes, rundt Akersvannet i Stokke, i Tønsberg, på Nøtterøy og rundt Borrevannet som var invitert til dette møtet. Det ble satt av litt tid i starten til en presentasjonsrunde hvor det ble redegjort kort om status og utfordringer i de ulike områdene.

 

Ingunn Tombre jobber i NINA og har forsket lenge på gås og gåsejakt

Ingunn Tombre jobber i NINA og har forsket på gås og gåsejakt i flere tiår. Hun var invitert for å fortelle om erfaringer med bedre organisering av gåsejakta. Mye erfaringer er hentet fra Trøndelag og hun var tydelig på at god grunneierorganisering og dyktige jegere er nøkkelen til suksess hvis vi ønsker å redusere gåsebestanden. -Det rare er at færre jaktdøgn, satt i system, viser seg å være mye mer
effektivt enn å “jakte hele tiden”. Da flytter man bare problemet videre og opprettholder en stor bestand, understreket Tombre.

Her kan du laste ned presentasjon til Ingunn Tombre

 

 

Nicolaus Wedel Jarlsberg har erfaring fra effektiv gåsejakt på Jarlsberg hovedgård

En som etterhvert har fått god erfaring med organisering av gåsejakt i Vestfold er C. Nicolaus Wedel Jarlsberg, stamhusbesitter på Jarlsberg Hovedgård i Tønsberg. -Vi kan dokumentere et avlingstap på rundt 100.000,- hvert år, kunne han fortelle, og vi har jobbet bevisst med gåsejakt siden gåse begynte å bli et problem for 15 år siden. Nå har jeg fått noen veldig ivrige jegere, ca 12 stykker, som får
jakte billig mot at de passer på åkrene hver morgen fra ca 10 juli. Han kunne bekrefte det Tombre sa om å la gåsa få ro mellom jaktene. Det nytter ikke i verdifulle avlinger men gjør ingenting hvis de slår seg ned og spiser spillkorn i stubben. -Vi har noen friområder på eiendommen og jegerne skyter først gåsa “når den føler seg trygg”! Det normale er å la de få sitte 1-2 dager for å bli trygge, så
jaktes det 3.dagen, kunne han fortelle. -Grågåsa er et stort problem, men nå må vi også få til jakt på hvitkinngåsa! Utfordringen gikk til alle da jakttidene snart skal på høring.

 

Ove Martin Gundersen er prosjektleder og gåsejeger

Ove Martin Gundersen er ansatt av Norges Bondelag som prosjektleder i det treårige prosjektet “Forvaltning, grunneierorganisering og tilrettlegging for gåsejakt”. Miljødirektoratet har finansiert prosjektet, som blant annet er et resulat av den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås. Men prosjektet omfatter også andre gåsearter som kanadagås,
grågås og hvitkinngås. – Jeg skal bistå grunneiere med å organisere og tilrettelegge for en effektiv gåsejakt. Hensikten er å øke uttaket av fugl og begrense beiteskadene, fortalte Ove Martin Gundersen. -Det er bare å kontakte meg, jeg organiserer og gjennomfører også kurs i gåsejakt!

Her kan du laste ned presentasjonen til Gundersen “Norges Bondelagets gåseprosjekt”

 

Etter disse innledningene ble det først litt felles diskusjon før grunneiere, jegere og kommunale forvaltere satte seg områdevis for å diskutere muligheter, premisser og konkrete løsninger for hvordan vi tar det videre her i Vestfold! Det var bred enighet om at i matfylket Vestfold kan vi ikke la gåsa gasse seg i verdifulle grønnsaks- og kornåkre. Bestanden må ned. Norges Jeger og fiskerforbund var representert både med lokallag
og fylkeslaget. De er svært interessert i å bidra med å organisere jaktlag og jegere som kan spesialisere seg på gåsejakta.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag