Gårdsdrift og fosterhjemsarbeid kan være en god kombinasjon


31.03.19. Vi har fått en henvendelse fra Havnøy som gjerne vil komme i kontakt med bønder som kan tenke seg å kombinere gårdsdriften med forsterhjemsarbeid. Gårdsdrift med nærhet til natur og/eller dyr er ettertraktet, og det er en meningsfylt oppgave.


Her finner du mer informasjon fra Bjørg Holst i Havnøy:

 

Dessverre er det fortsatt slik i Norge at mange barn har det vanskelig og trenger nye familier å bo hos i kortere eller lengre tid.  Havnøy får henvendelser på barn helt ned i barnehagealder samt tenåringer. Alle trenger romslighet og tålmodighet i gode oppvekstmiljøer.

  

Gårdsdrift med nærhet til natur og/eller dyr er ettertraktet. Det vi kan love deg er at jobben er meningsfylt og interessant og at du vil få tett oppfølging og hjelp døgnet rundt. Oppgaven er lønnet. Og ikke minst vil du ha jevnlig kontakt og utveksle erfaringer med våre hyggelige familier.

 

Ta kontakt med Bjørg Holst –  på tlf. 90127956 eller gå inn på våre hjemmesider www.havnoy.no  for mer informasjon.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag