Gamle elektriske anlegg er en brannfare


11.12.14. Landbrukets Brannvernkomitè minner om at elektriske anlegg trenger tilsyn og vedlikehold. Elektriske anlegg er årsak til de fleste brannene i landbruket. Årsakene fordeler seg over feil på installasjonene og feil bruk. Mange bønder bør vurdere å rehabilitere det elektriske anlegget. Korrosjon og mekanisk påvirkning gjør at anleggene svekkes over tid. Dessuten er nyere anlegg ofte utstyrt med bedre sikkerhetsutstyr enn
gamle anlegg. Les mer på nettsidene til Landbrukets Brannvernkomitè.    ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag