Fyll tankvogna med vann!


07.07.2018 Beredskapsmyndighetene i Vestfold gjentar oppfordringen til alle bønder som har tankvogner om å fylle disse med vann som beredskap i tilfelle skogbrann. Fylkesmannen har tidligere gått ut med en anbefaling til grunneiere om å vurdere stenging av enkelte skogsbilveier for å hindre aktiviteter som kan føre til skogbrann.


Vestfold Bondelag gjentar oppfordringene fra tidligere i sommer:

 

Fyll tankvogna med vann!

 

Disse kan bli viktige ved en eventuell skogbrann i Vestfold. Vi har flere eksempler på at landbrukets ressurser kan utnyttes i ved kriser og ulykker. Skulle det bli brukt for bondens innsats, husk at det er Brannvesenet som har kommandoen. Ikke sett eget liv og helse i fare. 

 

Vegen stengt på grunn av skogbrannfare

 

Vurder å stenge skogsbilveier 

 

Fylkesmannen ber skogeiere om å vurdere å stenge skogsbilveier på grunn av faren for skogbrann
Skogsjef Knut Ivar Løken hos Fylkesmannen i Vestfold er bekymret for den store skogbrannfaren, og ber skogeiere i Vestfold om å vurdere å stenge skogsbilveier for biltrafikk til brannfaren er blitt mindre.


– Vi vet at mange bruker skogsbilveiene til å komme ut i skog og mark. Det er i utgangspunktet bra, men akkurat nå er vi veldig bekymret for at bålbrenning, grilling eller andre aktiviteter skal føre til skogbrann, sier Knut Ivar Løken.

Skogsbilveier kan stenges fysisk, eller det kan sette opp plakater som informerer om at veien er stengt. Fylkesmannen minner om at fysisk stengning må varsles på forhånd, slik at ingen blir stengt inne i et skogsområde.

 

Sikringsradioen 

Sikringsradioen har vist seg å være viktig for kommunikasjonen også ved skogbrann. Vestfold Bondelag oppfordrer alle som har Sikringsradio om ha Sikringsradioen sin ladet og tilgjengelig i perioder med høy skogbrannfare.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag