Fylkesordfører og -varaordfører møtte Vestfold Bondelag


24.04.16. Fredag inviterte Vestfold Bondelag seg selv til Vestfold Fylkeskommune for å snakke om forestående jordbruksforhandling og viktigheten av importvernet. Både fylkesordfører Rune Hogsnes og fylkesvaraordfører Kåre Pettersen ga tydelig uttrykk for at de ønsker å jobbe videre for Vestfolds landbruk og matindustri.


VB og VFK med felles lunsj (2)

Vestfold Bondelag tok fredag med seg matpakker til fylkesordfører Rune Hogsnes (H) og fylkesvaraordfører Kåre Pettersen (V). Matpakkene var det Tunsberg Mathus og Midtløkken Catering som hadde smurt, basert på lokal, økologisk mat. 

 

VB og VFK med felles lunsj (3)

-Hva er de viktigste grepene vi som politikere kan og ikke bør gjøre for å ta vare på og utvikle norsk landbruk videre? spurte en tydelig engasjert fylkesordfører.

 

VB og VFK med felles lunsj (5)

Fra Vestfold Bondelag stilte fylkesleder Thorleif Müller, nestleder Harald Lie og rådgiver Amund Kind. De var tydelige på at et velfungerede importvern er helt nødvendig for at norske bønder også i framtida skal produsere trygg og god mat. Selv om dette ikke er et tema det forhandles om direkte i det forestående jordbruksoppgjøret fikk de forklart at dette er en forutsetning for at bøndene skal kunne få bedre priser på sine produkter. 
Det brakte oss også inn på Artikkel 19 forhandlingene og hva konsekvensene av en slik avtale kan bli.

 

Det ble også en god prat rundt behovet for å reversjere noen av de strukturelle endringene som er kommet fra sittende regjering, rett og slett for å tilpasse norsk landbruk til våre naturgitte forhold for matproduksjon. Videre var vi innom noen nye nyttige politiske grep som kan sikre et fortsatt bærekraftig landbruk i det grønne skiftet vi står foran; et klima- og miljøfond og en oppjustering av grøftetilskuddet!

 

Både Hogsnes og Pettersen noterte flittig og lovte å ta med seg innspillene videre oppover i sine partier.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag