Fylkesmannen tilrår vern av tre nye skogområder i Vestfold


20.07.15.  Fylkesmannen i Vestfold har sendt tilrådning til Miljødirektoratet om mer skogvern.  Det gjelder opprettelse av tre nye naturreservat: Ryggsåsen i Re og Holmestrand, Lynne i Larvik og Granslia i Hof. Områdene innholder bl.a. rik edelløvskog og sumpskog, og det er også registrert sjeldne og trua arter.  Se kart over områdene, verneforslag og oversendelsesbrevene på hjemmesidene til Fylkesmannen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag