Fylkesmann Erling Lae skal lede landbruksforskning


21.12.13. Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt fylkesmann Erling Lae til ny leder av styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen. Med et samlet budsjett i 2014 på 203 millioner kroner er disse styrene viktige for kunnskapsutvikling og innovasjon i landbruket og i næringsmiddelindustrien. Les
mer hos LMDALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag