Furuberget til Vestfold for å presentere “Aksjon ny landbrukspolitikk”


08.03.16. Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kommer onsdag til Vestfold for å snakke om «Aksjon ny landbrukspolitikk».  Aksjonen handler ikke om at vi bønder tjener for lite. Den handler ikke om krav om mer penger til sektoren. Den handler ikke om oss bønder i det hele tatt. Landbrukspolitikken er ikke til for bøndene. Landbrukspolitikken er en samfunnssak.

Les mer i pressemelding fra Vestfold Bonde- og småbrukarlagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag