Fullt på fagmøte om kornøkonomi


Publisert: 29.11.2019

Det møtte 85 interesserte på et vellykket fagmøte om kornøkonomi og finansiering arrangert av Pilar Regnskap og prosjektet “Kornsatsing i Vestfold”. Tema var risiko og økonomi ved for liten kapasitet med lagring og tørking av korn. Det var flinke foredragsholdere fra Norsk Landbruksrådgiving og DNB.

Mange var interessert i svaret på lønnsomheten i investeringen, men det er svært mange faktorer å ta hensyn til, så det er ikke mulig å lage ett svar som passer for alle.

Nederst i artikkelen finner du link til en enkel beregning og noen elementer å ta stilling til.

Lars Kjuus fra Norsk Landbruksrådgiving øst holdt et engasjert innlegg om alle risikofaktorer som påvirker bonden i hans produksjon, og de valg som må gjøres for å få et godt resultat.  Bonden blir stilt ovenfor mange valg som må balanseres i en utfordrende hverdag.

Guro Huseby og Randi Elin Nore fra DNB orienterte om finansiering og investeringenes virkning på sikkerheten i eiendommen.

Det var svært mange som møtte opp i kantina på Gjennestad

Last ned referat med økonomiske beregninder

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag